Plodiny.sk

Produkty a služby

Home »  Produkty a služby

Prehľad produktov a služieb, ktoré ponúkame:

  • Poradenstvo ohľadom technológie pečenia pekárenských výrobkov pre našich partnerov;
  • Predaj vrecovanej (40kg) a voľne loženej pekárenskej múky;
  • Predaj pekárenských výrobkov;
  • Prenájom kancelárskych priestorov.